Ajankohtaista

Hirvikokous Kuuselassa 8.9 klo 18.00

Tässä kokouksessa ilmoittaudutaan hirvi- ja peuraseurueisiin.Kauriinmetsästys:
Seuran kauriskiintiöksi päätettiin 40 kaurista.

 • Kantaa tarkkaillaan jahdin aikana ja hallitus voi joko pienentää tai lisätä kiintiötä.
 • kauriin syysjahti alkaa 1.9 (kevätjahdista 2022 päätetään talvikokouksessa 2022).
 • Yhdyshenkilönä Antti Hiltunen (040-5213448), jolle ampuja tekee ilmoituksen kaadosta. Myös kauriin
  sukupuoli sekä oliko kyseessä vasa/aikuinen ja paikka, missä kauris kaadettiin, on ilmoitettava. Antti
  päivittää tilannetta seuran kotisivuille. Seuran WhatsApp-ryhmään tulee tieto, kun kiintiö on täynnä.
 • Ampuja tekee ilmoituksen myös Rh-piirille esim. Oma Riistassa.
 • Jos ammutaan muulla kuin haulikolla on oltava kauriskoe suoritettuna
 • Toisen metsästäjän ruokintapaikalta ei saa ilman ruokintapaikan pitäjän lupaa kaataa kaurista
 • Lihaosuus on kaksi kaurista/metsästäjä. Seurueelle voi silti ampua useamman kauriin
 • Ampujan pitää jollain tavalla osallistua kauriin ruokintaan
 • Rikkomukset käsitellään hallituksessa

Pienriistan saaliskiintiöt ja rauhoitukset metsästyskaudella 2021 – 22

 • Metsästäjäkohtainen kiintiö: 2 urosteertä, 4 pyytä ja 2 metsäjänistä.
 • Seuran metsokiintiö 3 urosmetsoa. Metsästäjäkohtainen kiintiö 1 metso. Metsästysaika
  noudattaa valtakunnallisesti vahvistettua metsästysaikaa. Saalisilmoitus välittömästi Antti
  Hiltuselle (040-5213448), joka päivittää tilanteen seuran kotisivuille.
 • Iso-Otava rauhoitetaan 31.10.2021 asti lukuun ottamatta pienpetoja ja hirvieläimiä. Joulurauha
  kaikelle riistalle 23.12 – 26.12
 • Koppelo ja naarasteeri rauhoitettuja


Kaiken metsästyksen säännöt löydät “Säännöt ja pöytäkirjat” -välilehdeltä

 

 

Villisian ampuminen rihlatulla luotiaseella on sallittua hirvi- tai karhukokeen suorittaneelle. Aseen ja patruunoiden vaatimus on sama kuin hirvellä. Jousella metsästettäessä on jousikoe oltava suoritettuna. Haulikon täyteisellä villisikaa saa ampua ilman ampumakoetta. Kaadetusta villisiasta on otettava näyte, näytepussi ja ohjeet saatavissa Veli-Matti Joenniemeltä. Villisian ruhoa ei saa käsitellä samassa paikassa kuin hirveä tai muita saaliita.

Villisikanaaras, jota vuotta nuorempi jälkeläinen seuraa, on rauhoitettu maaliskuun alusta heinäkuun loppuun.

Koko metsästystä koskeva ajantaisainen lainsäädäntö löytyy nyt riista.fi -sivuilta https://koulutus.riista.fi/kurssi/lait-ja-asetukset

Vieraskortin maksutili FI61 1443 3000 1043 53, maksuohjeet. Vieraskortti 20,00.

Tappikankaan ratamaksujen maksutili FI05 5537 0140 0338 70

Ajankohtaista RHY’ltä ja SML’ltä

Riistaonnettomuusmerkki

YE:n tiedotteita